Trong tuần này, dân số Hoa Kỳ sẽ đạt số tròn 300 triệu người

Cali Today News – Vào đúng 11:30 ngày 20/11/1967, chiếc đồng hồ mệnh danh là “đồng hồ dân số” trên trên tường phiá ngoài toà nhà cuả Bộ Thương Mại tại Washington đã điểm công dân thứ 200 triệu ra đời, Khi ấy mọi người hân hoan đổ ra đường reo vui. Tờ Newsweek số ra ngày 27/11/1967 đăng một bài có tựa đề “The Bigger the Better” để mô tả nỗi hân hoan tăng trưởng dân số.
Theo ghi nhận cuả Văn Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, tính đến 01:24 GMT ngày 11/10/2006, dân số Hoa Kỳ là 299,950,641 công dân với cứ 7 giây có một tân công dân sinh ra đời và cứ mỗi 13 giây có một người qua đời. Cứ mỗi 31 giây có một người nhập cư vaò Mỹ và cứ 11 giây nước Mỹ thêm được một người.