Tòa đại sứ Mỹ sẽ không nhận đơn xin visa viết tay

Một thông cáo của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ cho biết họ sẽ không chấp nhận đơn xin visa nhập cảnh dạng viết tay hay đánh máy mà phải dùng mẫu đơn điện tử, theo tin từ văn phòng tòa đại sứ phổ biến vào ngày hôm qua. Bản thông báo của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nói rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2006, tất cả các đương đơn xin visa không di dân tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn sẽ phải sử dụng mẫu đơn xin visa điện tử.

Các đơn xin visa viết tay hoặc đánh máy sẽ không còn được chấp nhận. Vẫn theo nguồn tin này, các đương đơn xin visa hôn phu và hôn thê loại E cũng phải sử dụng đơn xin visa điện tử. Đơn phải được điền đầy đủ bằng tiếng Anh trên mạng, sau đó cần phải in đơn đã điền và mang đến phòng lãnh sự khi phỏng vấn visa. Đơn xin visa điện tử được cung cấp miễn phí, và cũng yêu cầu các thông tin tương tự như mẫu đơn dạng bản in hiện nay tại trang nhà của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hoặc tòa tổng lãnh sự tại Saigon. Sau đó người làm đơn in ra và mang đến Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn để phỏng vấn. Các thủ tục khác không thay đổi.
(Theo SBTN)

 Có thể vào đây để lấy mẫu đơn:

https://evisaforms.state.gov/ds156.asp